REST nedir ve SOAP ile arasında ki farkı nasıl anlamak gerekir

REST servisleri hakkında genelde kafa karışıklığı oluyor. Hatta bazen REST servislerinden bahsederken termonoloji karıştırılıp tamamiyle farklı şeylerden bahsedilebiliniyor. Bu video da aşağıda ki soruları cevaplamaya çalıştım ve cevapları kısaca yanlarına yazdım. Daha detaylı bilgi için videoya bakılabilir:

  1. REST nedir? – Mimari bir yaklaşım.
  2. RESTful Servisler nedir? – REST mimari yaklaşımı kullanılarak oluşturalan servisler.
  3. REST ve HTTP arasında ki ilişki nedir? – HTTP impelementasyon olarak REST mimarisi ile çalışır.
  4. REST ve SOAP arasında ki farklar nedir? – REST bir mimari yaklaşım, SOAP ise bir protokoldür. Dolayısıyla daha mantıklı bir karşılaştırma RESTful Servisleri ve SOAP arasında yapılmalıdır.

Video biraz uzun oldu, yani yaklaşık bir 30 dakika kadar. Ama anlatılan konu çokta basit olmadığından ve birden fazla soruya cevap arandığından biraz uzun olması herhalde doğal karşılanacaktır.

Published: