November 22

Interface ve Abstract sınıf arasında ki farka farklı bir bakış

Yazılımcıların en çok karşılarına çıkan mülakat sorularından bir tanesidir bu Interface ve Abstract arasında ki fark nedir sorusu. Genelde verdiğimiz cevap ise gayet basittir: İkiside instantiate edilemez (yani kendilerinden bir nesne oluşturulamaz), kalıtım alınmaları zorunludur ama abstract sınıflar implementasyon içerebilirlerken, interface’ler sadece declaration içerir. Hem Türkçe ve hemde İngilizce arasında gelip giden doğru ama anlatım bakımından biraz anlamsız bir açıklama oldu, ama aslında değinmek istediğim mesele zaten bu değil. Eminim çoğumuz bu kısımları biliyoruzdur.

Gelmek istediğim konuya gelmeden önce de bir kaç bir şeye değinmek istiyorum:

  1. Eğer Java kullanıyorsanız, interface’ler C#’dan farklı olarak method implementasyoları içerebilir ve bunlara default methods denir. Yani sadece abstract sınıflar bu lükse sahip olmayabilir. Yukarıda ki tanımlama hangi dili kullandığınıza bağlı olarak ufak bir değişiklik isteyebilir.
  2. Interface yada Abstract Sınıflar bilindiğinin aksine konseptlerdir. Bu konseptleri bazı diller mesela Java ve C# gibi dil yapısı olarak kullanma şansı verirken ve kurallar şeklinde tanımlarlarken, Python yada buna benzer dynamic diller için bu daha çok programcıya bırakılmış bir durumdur. Yani her dilde interface keyword’u göremeyebilirsiniz. Bunu ifade sadedinde Code Complete 2 kitabında gördüğüm şu kuralı hatırlamakta fayda var ”Don’t program in a language but program into the language.” yani programlama dilinin sahip oldukları ile kısıtlı kalmayın, bildiğiniz konseptleri programlama dilini kullanarak siz oluşturun. Mesela dil içinde interface diye bir kavram yoksa siz kendiniz interface olarak kabul ettiğiniz yapıları oluşturabilirsiniz. Yada mesela private keyword yok ve siz private field oluşturamıyorsanız o zaman private olmasını istediğiniz tüm field isimlerinin başına __ koyarak bu isteğinizi tanımlayabilirsiniz.

Şimdi kendi konumuza gelelim. Bu tarz karşılaştırmalı sorularda şahsen benim beklediğim cevap daha farklı olurdu. Yukarıda verdiğimiz interface ve abstract arasında ki tanım daha çok bu konseptlerin dil yapısı içinde ki yansıması. Ama daha önemli olan cevap ise bu iki konseptin kullanımlarının projenizde doğuracakları farklılıklar. Genelde interface’leri abstract sınıflara tercih edin diye bir öğüt vardır. Beraber incelemeye çalışalım:

  • Interface’ler abstract sınıflara göre daha esnektirler ve hiyerarşi içinde her yerde kullanabilirler. Abstract sınıflar ise birden fazla sınıftan kalıtım alınmadığı dillerde daha sınırlıdırlar. Eğer daha çok önceden yazdığınız sınıflara interface  apply etmek istiyorsanız rahatça yapabilirsiniz. Ama eğer sınıflarınız bir hiyerarşi içinde ise ve başka sınıftan kalıtım alıyorsa başka bir sınıftan da kalıtım almak istiyorsanız o zaman bu hiyerarşi içinde en tepedeki sınıfa gidip ona kalıtım vermeniz gerekir. Bu da interface’ın esnekliğinin abstract sınıflarda olmadığını gösteriyor.
  • Eğer bir library tasarlıyor iseniz o zaman abstract sınıfları başka package’lerin kullanacağı şekilde public yapmak çoğu zaman sıkıntı oluşturur çünkü implementation detail kısımlarının açığa çıkma ihtimali vardır. Encapsulation sadece sınıfınızı başka sınıflardan korumak değil aynı zamanda evlatlarınnda da korumak şeklinde tezahür eder. Eğer siz abstract sınıfınızı kütüphanenizi kullacak developler’ın doğru düzgün anlayacakları şekilde dökümante etmez iseniz o zaman daha büyük sorunlar baş gösterecek demektir. Çünkü onlar kendi bildikleri şekilde extend ettikleri bu abstract sınıflarda method’ları override edecek ve belkide abstract sınıf içinde ki implementation yapısını bozacaklar. Eğer siz buna göre bir tasarımda bulunmadıysanız o zaman hatalar meydana gelecektir. Haklısınız abstract sınıflar kalıtım alınsın diye kullanırlarlar ama düzgün tasarlanmadıklarında ise faydalarından daha çok zarar verirler. Interface’ler için böyle bir sıkıntı söz konusu değil. Onlar zaten implementation detail expose etmediklerinden dolayı daha korunaklıdırlar. Bu kısım hakkında daha çok şey yazılabilir ama o zaman blog post olmaktan daha ziyade kitap olmaya başlar.
  • Interface’ler sadece bir hiyerarşi manasını taşımazlar. Yani sizin bir sınıfta ISerializable  şeklinde bir interface implement etmeniz dil yapısı açısından sizin sınıfınız belki bu interface’in bir çocuğu olmuş gibi dursada aslında burada ki mantığınız ata-torun münasebetinden daha çok sınıfınıza farklı bir kabiliyet ve fonsiyon verme münasebetidir. Böyle olunca mesela sizin sınıfınız ISerializable , IComparable , vs. şeklinde yeni kabiliyetler tanımlayabilir. Bu sayede bu kabiliyetlere bakan başka sınıflar sizin sıfınızın sadece bu kısımları ile ilgilenirler. Ama abstract sınıflar için bu tam böyle değildir. Abstract sınıflarda inheritance daha çok bir hierarşi beklentisi oluşturur. Yani Hayvan – Kedi, yada İnsan – İşçi şeklinde bir tanımlama.
  • Abstract sınıflar API tasarladığınızda sizi daha çok sınırlandıracak sorunlar ile çıkarlar karşınıza. Mesela abstract sınıf içinde protected  yada public  dediğiniz member’lar bir kez dış dünyaya çıktımı artık bundan sonra yapacağınız her versiyonda onları da göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Aksi halde nice code’un kırılmasına sebeb olursunuz. Daha somut bir örnek vermek gerekirse mesela bir tane MyList tipinde bir abstract sınıf tanımladınız ve içinde bir ton farklı method yanında birde add(int sayı)  and addRange(Integer[] sayilar)  şeklinde methodlar koydunuz. Bir developer’dan her yeni bir eleman eklendiğinde sayacını bir artıran bir class yazmak istedi ve sizin MyList sınıfınızı kalıtım olarak aldı. Şimdi sizin bu iki methodunuzu override etti ve içine sayaç kodunu koydu. Ama ne zaman addRange  methodunu 3 tane eleman içeren bir array ile çağırsa sayaç hep çifter çifter sayıyor gördü ve baktı ki sayaç 6 diyor. Birinci sorun işte burada. Çünkü siz addRange methodu içinde array içinde bulunan her bir eleman için add  methodunu çağırıyorsunuz ama bunu düzgün dökümante etmemişsiniz ve yazılımcı onun için sayaç kodunu gitti her iki method içine koydu. Şimdi peki diyelim ki bunu dökümante ettiniz ve yazılımcı bundan dolayı sayaç kodunu sadece add  method’u içine koydu. Ama API yazarken siz yeni versiyonda addRange  methodunu değiştirmek istiyorsunuz çünkü çok daha verimli çalışan bir kod geliştirdiniz ama bu yeni kod içinde  add  methodunu addRange  methodu içinde çağırmak istemiyorsunuz. Çünkü bu yeni algoritmanız sadece array’ler üzerinde bu kadar verimli çalışıyor. Peki bu durumda ne yapacaksınız? Görüyorsunuz ki addRange methodunun içeriğini değiştirmek sizin kodunuza bağlı daha nice başka kodların bozulmasına sebep olacak.

Yazıyı daha fazla uzatmadan burada kesmek istiyorum ama daha başka farklılıklar olabilir, onlarıda yorum köşesinde sizden almak isterim. Herkese kolay gelsin.

Paylaş herkes duysun!Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook
November 19

Maymun İştahlı bir Yazılımcı Olmak

Yani her yeni çıkan teknolojiyi öğrenmeye çalışmak. Kötü birşey mi? Kişiye ve şartlara göre değişir. Eğer üstün hafızalı bir insan iseniz ve okuduğunuz hiç bir şeyi unutmuyorsanız yada zaman ve kaynaklarınız sınırsız da herşeyi öğrenebilecek kadar para ve zamanınız varsa, yada hayatta teknolojiden başka zaman ayırmak zorunda olduğunuz insanlar yoksa, yada çalıştığınız şirket size sınırsız zaman tanıyorsa, vs. tamam o zaman çokta kötü olmayabilir.

Eğer yukarıda saydıklarım sizin için geçerli değilse bazı şeyleri tam olarak anlamam için yıllarımı verdiğim tecrübeleri gelin beraber okuyalım. Çok kısaca kendimi anlatayım sonra konumuza devam edelim. Bu arada ben bu yazıda örnekler verirken genelde programlama dillerini kullandım ama siz aynı mantığı istediğiniz herhangi başka bir konuya uygulayabilirsiniz. Ben yıllardır yazılımcı olarak çalışıyorum ve teknoloji hususunda her gün yeri gelir saatlerimi harcayıp yeni şeyler öğrenmeye çalışan bir insanım. Yukarı saydığım çoğu şey benim içinde geçerli değil ama ben şimdiye kadar bu iştahımı başka zamanlardan fedakarlık yaparak tatmin etmeye çalıştım diyebilirim.

Peki neden şimdi böyle bir yazı yazıyorum? Çünkü kendime bazı sorular sormam gerektiğini hissetmeye başladım. Zamanım eksisi kadar çok değil, unutup gideceğim yada kullanmayacağım şeyler üzerinde zaman harcamak istemiyorum, ama öğrenmeyide asla bırakmam. Teknoloji çok hızlı, özelliklede yazılım. Her gün neredeyse bir library yada bir framework, bazende bir dil yada yeni versiyonlar gelip duruyor. Yetişmek imkansız olmaya başladı. Hoş önceden de yetişemiyordum ya.

Şöyle bir endişeye sahip olabilirsiniz: ”Ama öğrenmez isem iş başvurularında işime yararsa?”. Bir işe başvurmak zaten başvurdum çıktı şeklinde olmamalı. Başvurulacak işte istenilen neler varsa onlara bir süre önceden çalışılmalı ve hazırlık yapılıp gidilmeli. Zaten genelde bu hazırlık aşaması kendi alanınızdan farklı bir yere başvuruyorsanız geçerli. Aktif olarak kullandığınız teknolojileri kullanan bir şirkete başvuruyorsanız zaten çok sorun olmayacaktır.

Genelde en etkili öğrenme pratik yapmak ve onun hayatın bir parçası haline getirmek şeklinde gerçekleşir. Bir kaç günlük hadi şimdi bunu da öğreneyim şeklinde bir merakla başlanan heyecanlar genelde uzun soluklu olmayacağından büyük bir ihtimal herhangi bir projeninde içinde yer almayacak. Kendisini kullanmadığınız bu zaman diliminde ise size en nankör yüzünü gösterecek ve çok değil kısa bir zaman içinde öğrenmek için günlerinizi harcadığınız o bilgiler zihninizden kaybolup gidecek. Şöyle bir oturup düşünün hani o heyecanla ne güzel bir programlama dili diyerek günlerinizi verdiğiniz ve sonradan ne iş hayatınızda nede kişisel hayatınızda projelerinizde kullanmadığınız o programlama dilini şimdi ne kadar hatırlıyorsunuz? Python hakkında çok gaza gelip öğrendim. Sonra unuttum sonra yine gaza geldim ve en baştan günlerce zaman harcayarak yeniden öğrendim ve sonra çok kullanmadığımdan yeninde unuttum. Belki herhangi bir durumda yeniden öğrenmek zorunda kalsam daha hızlı öğreneceğim ama ne zaman ihtiyaç haline geleceği belli olmayan bir heyecan için bunca harcanan zaman israf değil midir? Bence evet!

Diğer bir durum ise düşüncelerinde ki bir projeyi yapmak istediğinde bence önce var olan bilgilerin ile bunu başarıp başaramayacağını sormak. Başaramıyorsan, güzel o zaman başarabileceğin araçları öğrenmeye başlayabilirsin. Bizler yazılımcıyız ama müşteriler için hangi dili kullandığının yada hani design pattern’ı nasıl uyguladığının hiç bir önemi yok. Dünyanın en kaliteli kodunu yazmış olsanda eğer ticari bir değeri yoksa emeğin boşuna diyerek tüm keyfimizi kaçırmak istemem ama hadi şöyle diyelim: bir sonraki projen için güzel bir tecrübe olacaktır. Var olan bilgilerin daha az zamanda daha hızlı şeyler başarmanı sağlayabilir. Yani demek istediğim şu projeyide şu dille yada şu farklı teknoloji ile yapayım derken hedefinin ciddi bir hedef olması daha güzel olabilir. Tabi burada tercihler duruma göre değişiyor.

Devamlı kullandığın programlama dilleri frameworklar vs. üzerine kendini geliştirmen daha mantıklı olabilir. Zaten (Burası çok önemli) var olan bilgilerinin üzerine aynı alt yapıya sahip başka bilgileri koymak çok daha kolaydır. Çünkü yeni öğrendiğin bilgilerin nereden geldiğine ve neyi hedef aldığı hakkında daha önceden bir temele sahipsindir. Bahsedileni daha iyi anlayabilir ve daha mantıklı çıkarımlarda bulunabilirsin. Hakkında çok az şeye sahip olduğun bir şey hakkında sıfırdan birşey öğrenmek bazen emelemek hızında olabilir ve belki senin bu kadar zaman lüksün olmayabilir.

Bunların dışında belki az bilinen bir şey ama genelde özgeçmişlerde bir ton dil, framework, vs. yazmak şunları biliyorum şöyle biliyorum böyle biliyorum demek zannedildiğinin aksine size zarar veriyor olabilir. Çünkü genelde onları okuyanların üzerinde kötü bir imaj bırakırlar. Bu kadar çok şey bildiğini iddia eden adam büyük bir ihtimal hepsinden azar azar biliyor demektir. Çünkü her bir teknoloji üzerine binlerce sayfa kitap yazılabilir ve sizin hepsini biliyorum demeniz kabul edelim inandırıcı değil. Yada hepsinden azar azar biliyorsunuzdur ve bu güzel bir şey değil. Çünkü bir şey üzerinden çok iyi olmak genelde daha tercih edilir. Çünkü o geliştirme ortamında karşınızda çıkan sorunları rahatlıkla aşabilmeniz gerekir. Ama herşeyden azcık bilen birisi için bu daha zor olsa gerek.

Çok uzatmadan gelmek istediğim noktaya geleyim. Yani ”Neyi ne kadar öğrenmek gerekli” sorusuna yani. Yeni çıkan teknolojileri öğrenmek çok güzel ve desteklediğim bir şey ama ne kadar ileriye gitmek gerekir?

Bu sorulardan önce şunu söylemekte yarar var. Konsept olarak karşınıza çıkan şeyleri güzelce öğrenmenizi tavsiye ederim. Mesela Nesneye Dayalı Programlama konseptini. Kalıtım, polymorphism, functional programming, vs. ama olay implementasyona gelince seçici davranmak daha mantıklı. Yani Java, C#, PHP daha nice diller işte Nesneye Dayalı Programlamanın implement edilmiş yada vücut bulmuş halleri. Böyle durumlarda Just-In-Time-Learning yani tam zamanında öğrenme yapın. Bu şu demek mesela Java öğrenmek istediğiniz zaman Java ile bir proje yapacaksanız o zaman öğrenin. Yada Java ile ciddi başka işler düşünüyorsanız o zaman Javayı ciddi manada öğrenin ve zaten o zaman derinlemesine öğrenebilirsiniz ki, en kaliteli öğrenme genelde öğrendiğiniz materyalleri kullandığınızda gerçekleşiyor. Hal böyle olunca hem öğrenecek hem geliştirecek ve geliştirirkende öğrenmeye devam edeceksiniz.

Peki yukarıda örnekten devamla eğer hayatımda genelde C# kullanıyorsam ve Java ile ilgili bir projeye yapmayacaksam hiç mi Java (yada bilmediğiniz herhangi başka bir dil yada konuyu) öğrenmeyeyim, ? Tabikide öğrenenin ama nankörleşmeyecek bilgi kadarını öğrenin.  Mesela Java öğrenirken kendinize sorun ”Acaba bu öğrendiğim kısım ileride aklımda kalır mı?” yada ”Bu öğrendiğim kısım günlük hayatımda bana faydası olur mu?” ve cevabınız hayır ise o zaman orada bırakın. Aksi taktirde kullanmadığınız bilgi nankör yüzünü gösterecek ve unutulacaktır. Genel olarak bir bilginiz olması gayet doğal ve güzel ama Java hakkında çok detay şeyleri öğrenmek dediğim gibi kullanmayı düşünmüyorsanız o zaman kaybı olması muhtemel.

Aslında yukarıda ki anlattıklarım sorduğumuz neyi ve ne kadar sorularına cevap vermiş oldu. Neyi: Öğrenmek istediğiniz herşeyi. Ne kadar: Kullanmadığınızda size nankörlük etmeyecek kadar. Herhalde bundan sonrasını bu tanıma neyin uyup uymadığını düşünmek ve bulmak ve ona göre davranmak bize kalıyor.

Uzun bir yazı oldu, vesselam…

Paylaş herkes duysun!Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook
October 27

Uzaklar Hiç Yakın Olmadı Bu Kadar

Düzen içinde yaşıyoruz. Kainatın her bir zerresi kocaman bir yapbozun birer parçası hükmünde. Bütünün güzelliği kendisini oluşturan bu küçük parçaların bir araya gelmesiyle görülebiliyor… Hayır! Vazgeçtim. Bu laf bile anlatmıyor hayran bırakan bu yapıyı. Her bir parça kendi içinde ayrı bir mükemmellik ve bütünlük içeriyor. Kısacası herşey kendisini oluşturan parçalarının güzelliklerini gösterdiği gibi kendisinin içinde olduğu ayrı bir bütünlüğünde güzelliğini ve muhteşemliğini haykırıyor aleme. Belki şimdi biraz daha fazla yaklaşmış olabiliriz anlatılamayana. Her bir zerre öyle özenle konmuşturki hem kral olmuştur hemde köle bu düzende.Hayran edici hesaplamaların bir parçasıyız ve insanın hayret edip iç aleminin buna kayıtsız kalması için ruhunu ve zihnini saran gaflet perdelerinin ummanlar kadar olması lazım. Sebeplerin acziyet dünyasında hayatta hiç görmeyeceğimiz milyar ışık yılı ötede bir yıldızın en ufak bir tozu “Ben yoksam sizde yoksunuz!” diye haykırıyor ötelerden. Bu sesi duyanların ruhlarında varlığa hayat üfleyen o kutsi Nefes beliriyor tüm ihtişamı ile. Hal dilleri daha bir gür bağırıyor susmak bilmeyen ağızlardan çıkan nidalardan.

Bu kadar grift herşey herşeyin içinde. Sadece varlıklar değil parçası bu kocaman yapbozun. Davranışlarda var. Yaptıklarımızın etrafında tavaf ediyor kainat tüm azameti ile. Birde bu acz içinde kainatı tavaf ettiren bir Halık-ı Mutlak kapıyor benlik kokan çeneleri. Bunca bulmacalar içinde insan soruyor kendine: Kainatta yaptığım ufak bir şey ya nice infiallere sebep olduysa?

Paylaş herkes duysun!Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook
October 25

S.O.L.I.D Üzerine Düşünceler (Part 2)

Daha önceden başladığım SOLID üzerine düşünceler ilgili serimin ikinci kısmına geldik. Eğer 1. kısmı okumadıysanız o zaman önce onu okumanızı tavsiye ederim. Bu makalede ise Open Closed Principle’i üzerinden devam edeceğiz. İdeal dünyada yazmış olduğumuz kodu asla değiştirmek zorunda kalmamış olmamız gerekiyor. Tabi böyle bir dünya yok ama en azından buna benzer bir dünyayı oluşturmak için bir prensip var ve buda Open Closed Principle. Kısacası öyle bir kod yazmalıyım ki daha önce yazdığım kodu değiştirmeden onun daha iyileştirebilmeliyim şeklinde tanımlayabiliriz. Daha resmi tabiri ile bir sınıf değişiklik için kapalı ama genişletilmek için açık olmalıdır. Tamam bu resmi olan tanımlama çok da bir mana ifade etmiyor gibi eğer daha önce Open/Closed Prensibi hakkında bir çalışmada bulunmadıysanız. Başka bir açıdan bakınca da yazmış olduğunuz sınıf yani classı asla değiştirmememilisiniz. Bir kere yazılınca artık o sınıf için değişim bitmiştir. Onun yerine o class’ı başka bir şekilde extend etmeniz yani genişletmeniz gerekiyor eğer gereksinimler değişirse. Open/Closed Prensibini uygulayabilmek için birden fazla yöntem var:

  1. Basit kalıtım. Yani bildiğimiz basit bir sınıfı kalıtım alarak onun methodlarını override etmek yada yeni methodlar eklemek şeklinde yapılan bir genişletme.
  2. abstract yada interface kullanarak kalıtım. Bu biraz daha göze ve mantığa hoş duran bir yaklaşım. Polymorphism burada çok yardımcı oluyor.
  3. Tasarım Desenleri yani Design Patterns kullanmak. Bunu çok yerde duymamış olabilirsiniz. Ama üzerinde düşününce OCP için gayet uygun patternlar var mesela Strategy Pattern, Decorator gibi. Bunlar var olan sınıfların içine dokunmadan yeni özellikler eklenmesini sağlıyorlar. Şahsen bunları diğer ikisine tercih ederdim. Çünkü compositon, inheritancedan daha güzel bir concept. Daha çok kod kullanabilirliği sağlıyor. Ama konumuz inheritance ve composition arasında ki farklar olmadığında es geçiyorum.

Şimdi basit bir koda bakalım:

Ben bu kodu C# ile yazdım ama prensip olarak başka dillerde kullanabilirsiniz. Şimdi PersonProcessor diye bir sınıfım var. Bu sınıfımın ne yaptığını açıklamay gerek yok ama bu sınıfı bir kez yazdıktan sonra artık bununla işim bitmiştir. GetAge method’u şuan database’den person nesnesini alıyor ama diyelim ki yeni bir gereksinim geldi ve bu sefer başka bir web server’dan person nesnesini almamız gerekti. Şimdi akla şu fikir gelebilir. Hemen GetAge method’unun içeriğini değiştiririm ve database’den almasını siler onun yerine web service’dan almasını sağlarım. Eğer böyle yaparsanız Open Closed Principle’ını (OCP) ihlal etmiş olursunuz. Bu arada bundan sonra kısaltması olan OCP’yi kullanacağım. Bu sorunu aşağıda tanımladığımz yöntemler ile aşmak mümkün.

Basit Kalıtım Yöntemi ile OCP

Başka bir sınıf oluşturursunuz ve bunun PersonProcessor ‘i extend etmesini sağlayabilir ve GetAge methodunu override edersiniz. Aşağıda ki kod buna bir örnektir:

Yukarıda görülen kod örneğini için çok açıklama yapmaya gerek yok diyerek geçiyorum. Burada değinmek istediğim iki şey var. Diyebilirsiniz ki MyClass içinde ki GetAge methodunu değiştirdin aslında. virtual eklemişsin ona. Doğru ve yaptığım normalde OCP ye göre yanlış. Ama dediğim gibi ben bu prensipleri önemli görsemde dogmatik olmak isteyen bir insan değilim. Pragmatik olarak yaklaşmak lazım. Eğer virtual kullanmasam override edemeyecektim ve virtual kullanmak bana zarar vermiyor ve hatta işime yarıyorsada kullanırım. Java gibi değil maalesef. Javada tüm methodlar default olarak virtual olduklarından dolayı virtual keyword’u kullanmaya gerek kalmadan override edebilirsiniz. Ama yok illada dogmatik yaklaşmak yani prensip içinde tanımlanan adımların ve kuralların dışına çıkmak istemiyorum diyorsanız o zaman da MyClass sınıfını tanımlarken hangi method’u virtual hangisini de sealed yapmak istediğinize karar vermek zorundasınız burası ayrı. Diğer bir mesele ise şimdi rahatlıkla MyClass sınıfını bozmadan onun yerine WebServerMyClass tipini kullanacak olmam. Ama açıkcası kabul edelim bu yöntem çok da güzel durmuyor. Zaten Meyer yöntemi deniyor yukarıda kullandığım kalıtım şekline. Meyer şahsın soy adı ve herhalde onun olduğu zamanlarda diller çok gelişmediğindenmidir nedir daha ilkel bir çözüm gibi duruyor. Ama prensip olarak bakarsak güzel bir prensip.

Abstract ve Interface Kullanarak Kalıtım

Şimdi başka yöntemlerde var bunu başarmak için. Burada dikkat edilmesi gereken şey prensibinin kendisi. Siz daha farklı kod yapıları ile bu prensibe uyuyorsanız illada yukarıda ki kod yapısını takip etmek zorunda değilsiniz. Mesela abstract bir sınıf kullanabilirsiniz, yada bir interface ve bunların kalıtım alınmalarını zorunlu hale getirebilirsiniz. Öyle olunca eğer sınıfınız istediğinizi karşılamaz ise hemen başka bir sınıf oluşturup yolunuza devam edebilirsiniz. Basit bir kod örneği olması açısında yukarıda ki örnekleri biraz değiştirdim:

Böyle olunca WebserverClass ‘ı değiştirmek yerine IMyClass ‘dan hemen inherit alıp başka bir sınıf oluşturabilir ve artık onu kullanabilirsiniz.

Tasarım Desenleri ile OCP

Hatta eğer yukarıda ki örneklerden farklı şekilde tasarım desenleri yani Design Pattern’ları da kullanabilirsiniz. Mesela Strategy ve Decorator vs. gibi pattern’lar var olan sınıfların içeriklerini değiştirmeden onları üzerinde bir genişletme yapmanızı sağlıyorlar. Bence bunlar daha mantıklı olabilir çoğu durum için. Aşağıda ki örnek kendisini açık bir şekilde açıklıyor onun için ben açıklamasına girmeyeceğim ama Strategy Pattern nasıl çalışıyor diye bakmak isterseniz eğer:

Yukarıda ki kod örneğini http://www.dofactory.com/net/strategy-design-pattern adresinden aldım. Bu pattern’i daha iyi anlamak istiyorsanız o adrese bakabilirsiniz.

Faydaları

Şimdi bunca bilgiden sonra OCP’nin ne yararı var diye sorabilirsiniz. Kısaca açıklarsak OCP ile var olan kodları değiştirirek başka bug’lara sebep olmayı önlemek istenmiş. En azından bu prensibin kurucu Bertrand Meyer bu şekilde düşünmüş. Tabi her hali ile mükemmel bir prensib mi bu tartışılabilinir ama sonuçta ortaya çıkış amacında faydalı bir hedefi var ve mümkün mertebe kullanılmasında bence gayet faydalı olacaktır. Ama şimdi Unit Test denilen testing framework’ları var. Yani test yazdıktan sonra var olan sınıflarınızı değiştirseniz bile bu testler sayesinde yeni bir hataya meydan verip vermediğiniz daha hızlı bir şekilde anlaşılabilinir çoğu zaman. Ama risk her zaman vardır unit test kullanıyor olsanız bile. Onun için prensib biraz daha eğer çalışıyorsa dokunma! mantığı üzerine kurulu.

Bu prensiblerin başka bir faydasıda insanı tembel bir programcı olmaktan kurtarıyor olmaları. Yazdıkları kod üzerinde düşünen bir programcı olmanız için bu tarz prensibler size yol gösterecektir. Çok uzun bir makale oldu şimdiden herkesten özür dilerim.

Bu arada makalede yanlışlıklar olmuş olabilir yada eksikler. Ara sıra gözüme çarpınca düzeltmeye çalışıyorum.

 

 

Paylaş herkes duysun!Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook
October 24

JSP ile Servlet Arasında ki Fark

İş yerinde JSP kullanmaya başladığımı söylemiştim. Java ile Android üzerinde tecrübem oldu. Ama JSP üzerinde daha önce çalışma şansım olmamıştı. Onun için bazı şeyleri araştırmam gerekti diyebilirim. Ama servlet ile JSP arasında kalmışken bunları aralarında ki farkın ne olduğunu anlamak için yaptığım araştırmalar genelde hep eksik sonuçlar dönderdi. Aralarında ki farkı anlatan makale ve cevaplar en temel meseleleri eksik geçiyorlardı. Bende bu temel meseleleride hesaba katarak bu aralarında ki farkdan bahsedeceğim.

Servlet

Öncelikle servlet nedir diye araştırdığınızda genelde abartılı ifadeler ile anlatıldığını göreceksiniz. Hatta Java Programming Interface diye abartarak anlatan makaleler gördüm devamlı. Kısacası servlet denilen şey bir class. Evet sadece bir class. Ama uzantısı .class olan dosyadan bahsetmiyorum. Hoş compile edildikten sonra .java uzantılı dosyalarda .class uzantılı byte code içeren dosyalar hale geliyorlar. Ama benim burada bahsettiğim class ise .java uzantılı dosyada bulunan public class MyServlet  şeklinde olan class’lar. Ama bir fark var, o da HttpServlet  denilen ve abstract  olan bir sınıfı extend yani kalıtım almaları. Evet servlet dediğimiz şey bu kadar basit. Eğer C# dan gelen insanlar iseniz aslında Asp.NET MVC içinde bulunan Controller  sınıflarına çok benziyorlar. Java’da Annotation’lar var. Bunlar C# da Attribute’lar ile aynı işi yapıyorlar. Bu neden dedim çünkü mesela www.mywebsite.com/helloworld isimli bir adrese gittiğinizde burada helloworld’un HelloServlet  isimli dosyaya gitmesini istiyorsanız o zaman aşağıda ki koda benzer bir kod yazmanız gerekecek:

Burada @WebServlet  kodu annotation. Ama dikkat ederseniz urlPatterns  diye bir parametre alıyor. İşte bu parametrede belirttiğimiz ise URL kımsında yazdığımız adres. Kodun diğer kısımları anlışılır olsa gerek. Çünkü servletlari baştan aşağı anlatmaya kalksam herhalde bir makale bu işe yetmeyecektir ki daha JSP kısmınıda anlatacağım. Kısacası servlet denilen şey işte bu yukarıda ki kod. doGet  methodu gözünüze çarpmıştır. O da GET request’ini handle etmek için daha önceden tanımlanmış bir method ve HttpServlet  super yada base class’ından geliyor ve override ediliyor. Herhalde temel olarak servlet denilen şey anlaşılmıştır.

JSP

Şimdi gelelim JSP denilen ve dosya uzantıları .jsp ile biten meseleye. JSP aslında daha özelleşmiş bir servlet. Yani uzantısı farklı olsada aslında .jsp dosyaları kullandığınız servlet container (bunuda izah edeceğim sonlara doğru) tarafından bildiğiniz .java uzantılı class’lara dönüştürülüyor ve dönüştürülen bu sınıflarda HttpServlet super class’ını extend ediyor. Olay bu kadar basit. Sonra bu dönüştürülen class’larda (yani .java uzantısı ile biten dosyalar) compile ediliyor ve .class uzantılı hale geliyorlar. Ve yukarıda servlet için anlattığım aynı processden geçiyorlar. Aşağıda JSP nasıl gözüküyor onu görebilirsiniz:

Fark aslında bu dosyalar içinde bulunan kod ve bu dosyalarda kullanabileceğiniz hazır sınıflar vs. Servlet denilince daha çok java sınıfı akla geliyor ama doğru olanı ise JSP de bir servlettir ama genelde JSP ile Servlet farklı olsun diye birbirlerinden farklı kullanılır. Şimdi kısacası şunu görüyoruz JSP: HTML kodu içinde Java kodu kullanılmasıdır. Servlet: Java kodu içinde HTML kodu kullanılmasıdır. JSP daha kolay bir tasarım şansı veriyor aslında. Hani Asp.NET Web Forms’a benziyor. Aynı HTML tasarımını servlet içinde yapmak bayağı uğraştırırdı. Aşağıda ki kod ise yukarıda ki JSP dosyasının .java hale çevrilmiş halinden alınmış küçük bir parça:

Evet görüldüğü gibi hiçte iç açıcı bir kod gözükmüyor yukarıda ki JSP kodunu .java dosyası içinde java kodu ile yazmış olsaydık. JSP bu noktada bazı özel tagler kullanmanıza yardımcı oluyor. Bunlar sayesinde daha dynamic HTML kodunuz olmuş oluyor. HTML içinde Java kodu çalıştırmış oluyorsunuz. Asp.NET Web Forms’da da aynı şey oluyordu. Yani sizi .aspx dosyalarınızda aynı şekilde compile edilirlerdi ve bildiğimiz class halini alırlardı.

Web Server, Application Server, Servlet Container

Şimdi başka önemli konuya gelmeden önce biraz da web server kısımlarından bahsedelim. Çok karmaşık olmasın diye bazı yerleri atlayabilirim. Servlet meselesinde web server kısmında iki mesele var. Bunlar Web Server ve Application Server. Örneğin Apache Httpd bir web server. Yani daha genel çalışan bir server, IIS gibi aynı. IIS de mesela static content yani .js yada .css gibi dosyaları rahatlıkla server edebilir ama daha dynamic content mesela Asp.NET gibi dosyaları serve edebilmesi için bu dosyaları anlayacak ve çalıştıracak başka modullere ihtiyaç duyar. Siz mesela bir Asp.NET dosyasını request ettiğinizde IIS bunu .NET’e gönderir çalıştırır ve sonucunu geriye dönderir. Java dünyasında ise bunu yapmak için Apache Httpd ve Tomcat kullanılır. Başkalarınıda kullanabilirsiniz. Ama ben örnek olarak bu ikisinden bahsedeceğim.

Apache Httpd dediğim gibi bir web server. Apache denilidiğinde Apache Httpd anlaşılır genelde. Eğer Java ile ilgili bir request gelirse bunu kendisine tanıttırılmış olan Tomcat’e yönlendirir. Tomcat ise bir Application Server ve servlet’leri çalıştırmak ve sonucu döndermeyi sağlar. Onun için Tomcat’e Servlet Container’de denir. Yani servlet’ları alır onları compile edilmesini sağlar, eğer istenilen adres bir JSP dosyasına gidiyorsa onun .java dosyasına transform edilmesini sonrada compile edilip .class dosyası olmasını sağlar. Buradan kısa bir not olarak illada Apache Httpd server’ına ihtiyacınız yok. Tomcat tek başınada yeterli olabilir ama okuduğum kadarı ile Tomcat Httpd kadar güçlü değil. Onun için Tomcat’i sadece Application Server yani Servlet’lerin çalıştırılması ve server edilmesi için kullanmayı tavsiye edenler var ama denemek lazım tabikide. Neyse devam edelim. Tomcat Instance’ları oluşturulmuş bu servlet’ların hayatlarını kontrol eder ve bunları çalıştırıp sonucu gerisin geri web server’a oradan da kullanıcıya döndürülmesini sağlar. Bu konu daha derin olabilir ama çok da fazla derine girmek istemiyorum. Son olarak ta Request ve Response nesnelerini oluşturulmasını ve bunların servlet’e parametre olarak gönderilimesini sağlar.

Bu meseleyi anlamak için Wikipedia sitesinden aldığım aşağıda ki resim yardımcı olacaktır:

JSPLife

 

Yukarıda ki resim bir JSP dosyasının hayat döngüsünden bahsediyor. Yukarıda anlattıklarım ile aynı. Ama burada bir fark var o da eğer JSP yada Servlet daha önce compile yani derlenmiş ise o zaman direk derlenmiş hali kullanılır. Bu sayede tekrardan derlenmek zorunda kalmaz. Ama eğer bu kaynak kod dosyalarında bir değişiklik olmuş ise bu değişiklikleri yansıması için derleme en başından yeniden yapılır.

Daha nice farklılıklar vardır. Ama benim amacım daha çok genel bir yaklaşım sunmak ve bu meseleye yeni başlayan kişiler için benim geçtiğim sıkıntıları yaşamamaları adına bir ön bilgi sunmak idi. Eğer bu işi ciddi olarak öğrenmek istiyorsanız o zaman yolun başındasınız demektir. Bende hala öğrenme sürecindeyim. Öğrendiklerimi sizler ile paylaşmaya devam edeceğim. Şimdiden herkese kolay gelsin.

 

Paylaş herkes duysun!Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook